Četvrtak , 20 Siječanj 2022

Author Archives: Flag Lostura

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

fe55f0389e78710ea681

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1275 Na temelju članka 13. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavka 1., članka 32. stavaka 2. i 4. i članaka 51. i 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62./17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus) Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: – način raspodjele ulovne kvote – uvjeti i ... Read More »

Završena obnova biogradske ribarske luke

vvvv

Ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola najavio je i gradnju ribarske luke u Kumentu, dijelu između Biograda i Crvene luke Završena je sanacija obale u Biogradu na Moru na području od ribarskog gata prema trajektnom pristaništu. Radovi koje je financirala Županijska lučka uprava Zadar, a izvela tvrtka “Sarađen” d.o.o. trajali su tjedan dana, a obuhvatili su presvlačenje ribarskog dijela ... Read More »

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

rekreacijski-sportski-ribolov-ribari-u-kanalu

Klasa: 324-01/18-01/189 Urbroj: 525-13/1522-18-3 od 29. V. 2018.    (204) Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (Narodne novine broj 41/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« 1. PREDMET NATJEČAJA (1) Predmet ovoga Natječaja su ulaganja ... Read More »

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

ba0324a2d25f6d618740

Klasa: 324-01/16-01/277 Urbroj: 525-13/1081-18-18 od 6. VI. 2018.    (205) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«. 1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Fishing Water Port Sport Fish Fisherman Catch

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1080 Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU Članak 1. U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na ... Read More »

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

flota-marlin (1)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 974 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU ... Read More »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

ribolovni-naslovna1912018

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 973 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU ... Read More »

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

plavoperajna-tuna-880x495

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 972 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. i članka 13. stavka 2., a u vezi s člankom 35. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I KRITERIJIMA RASPODJELE DRŽAVNE KVOTE I TRAJNE INDIVIDUALNE KVOTE U 2018. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE ... Read More »

Ispravak Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

ribe3062017

NARODNE NOVINE 932 Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru Ministarstva poljoprivrede objavljenom u »Narodnim novinama« br. 38 od 25. travnja 2018. te se daje ISPRAVAK PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE PODATAKA O ULOVU U GOSPODARSKOM ... Read More »

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

zon4ee

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 920 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 5. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi NAREDBU O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM U DIJELOVIMA RIBOLOVNOG MORA U 2018. GODINI I. Ovom Naredbom određuje se zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – ... Read More »