Srijeda , 27 Svibanj 2020

Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. “Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2019. godine

srdela

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 16. siječnja 2019. godine, a traje do 14. veljače 2019. godine. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 16. siječnja 2019. godine u 00:00 sati do 14. veljače 2019. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. MJERA I.9. PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI OBRASCI Zahtjev za potporu_plivarice_siječanj ... Read More »

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. „PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2019. GODINE

Lovostaj-za-srdele-pomice-se-desetak-dana-kasnije

- P R I J E D L O G - Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi   PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. „PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI“ OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2019. GODINE   I. OPĆE ODREDBE Članak 1. ... Read More »

Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu

866_1

Poštovani,sukladno članku 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17) te Nacionalnom planu prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske, Uprava ribarstva provodi prikupljanje društveno-gospodarskih podataka o ribolovnoj floti Republike Hrvatske za 2017. godinu.Sukladno članku 50. stavku 1. Zakona dostava društveno-gospodarskih podataka obvezna je za sve fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. Zakona. Molimo Vas da podatke na ispunjenim obrascima sukladno uputama iz ... Read More »

Plivaričarima 4,5 milijuna eura obeštećenja za privremenu obustavu ribolova

min

Republika Hrvatska strateški se opredijelila za održivo ribarstvo koje podrazumijeva zaštitu ribljeg fonda, eko sustava i ekonomski isplativo ribarstvo, odnosno zadovoljne ribare koji od ribarenja mogu pristojno živjeti. Kako bi se zadovoljili svi ovi kriteriji nužno je, u suradnji sa znanstvenicima, ribarima i ostalim dionicima u sektoru ribarstva, provoditi ciljanu zaštitu najzastupljenijih i ekonomski najisplativijih ribljih vrsta. Jedna od tradicionalno ... Read More »

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Ribarstvo

MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 103. stavka 9. Zakona o trošarinama i članka 106. stavka 6. (»Narodne novine«, br. 106/2018.) ministar financija uz suglasnost ministra poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU I. TEMELJNE ... Read More »

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

akvakultura-ribe-880x495

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2177 Na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017 i 130/2017) i članka 27. stavka 2. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI, UDRUŽENJA ORGANIZACIJA I MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA I. UVODNE ODREDBE Sadržaj Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom ... Read More »