Petak , 1 srpanj 2022

Novosti

Objavljen Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2020.

U Narodnim  novinama broj 101/20 objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u 2020. godini. Predmetni propis zabranjuje obavljanje ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom u razdoblju od 16. rujna 2020. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2020. godine u 24:00 sata na područjima ribolovnih zona C, D i dijelu ... Read More »

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

U tijeku su pripreme programskih dokumenata, strategija i planova. Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu ... Read More »

Otvoreno je javno savjetovanje o potpori za mjeru I.9.

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je novo Javno savjetovanje na temu Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine. Kako pojašnjavaju, potpora na temelju Pravilnika podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskih plovila obuhvaćenih privremenom zabranom obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u razdoblju ... Read More »

Izmjena naziva ribolovnih alata u službenim dokumentima

Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega, Uprava ribarstva blokirala je unos određenih vrsta alata u službene dokumente (očevidnici, izvješća, transportni dokumenti,evidencije vaganja, prodajni listovi…), a za dio alata, prvenstveno mreže stajaćice, poopćila je upisivanje pod grupne nazive – jednostruke mreže stajaćice te trostruke jednopodne i dvopodne mreže stajaćice. Detaljnije, u službene dokumente više nije moguće ... Read More »

FLAG natječaj M3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom. ... Read More »

FLAG natječaj M.1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe

Na temelju članka 24. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN br. 27/2019 i 77/2020 ) i Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014. – 2020., Lokalna akcijska skupina u ribarstvu „Lostura“ objavljuje 17. kolovoza 2020. godine, FLAG Natječaj za provedbu aktivnosti u okviru Mjere 1.1. Skraćivanje lanaca opskrbe. Ukupno raspoloživa sredstva ... Read More »