Srijeda , 27 Svibanj 2020

Novosti

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

fe55f0389e78710ea681

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1275 Na temelju članka 13. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavka 1., članka 32. stavaka 2. i 4. i članaka 51. i 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62./17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O REKREACIJSKOM RIBOLOVU TROFEJNIH PRIMJERAKA TUNE (Thunnus thynnus) Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: – način raspodjele ulovne kvote – uvjeti i ... Read More »

Završena obnova biogradske ribarske luke

vvvv

Ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar Davor Škibola najavio je i gradnju ribarske luke u Kumentu, dijelu između Biograda i Crvene luke Završena je sanacija obale u Biogradu na Moru na području od ribarskog gata prema trajektnom pristaništu. Radovi koje je financirala Županijska lučka uprava Zadar, a izvela tvrtka “Sarađen” d.o.o. trajali su tjedan dana, a obuhvatili su presvlačenje ribarskog dijela ... Read More »

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

rekreacijski-sportski-ribolov-ribari-u-kanalu

Klasa: 324-01/18-01/189 Urbroj: 525-13/1522-18-3 od 29. V. 2018.    (204) Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« (Narodne novine broj 41/2018), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« 1. PREDMET NATJEČAJA (1) Predmet ovoga Natječaja su ulaganja ... Read More »

IZMJENA NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«.

ba0324a2d25f6d618740

Klasa: 324-01/16-01/277 Urbroj: 525-13/1081-18-18 od 6. VI. 2018.    (205) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine broj 39/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«. 1. U natječaju za dodjelu potpore u okviru mjere ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Fishing Water Port Sport Fish Fisherman Catch

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1080 Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU Članak 1. U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na ... Read More »

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

flota-marlin (1)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 974 Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU ... Read More »