Petak , 20 Rujan 2019

Novosti

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

flota-marlin (1)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 595 Na temelju članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 11. i članka 25. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA Članak 1. (1) U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i ... Read More »

Objavljen Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

ba0324a2d25f6d618740

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 358 Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: 1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: zahtjev) 2. sadržaj dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: dozvola) 3. sadržaj zahtjeva za upis promjene ... Read More »

Objavljen Pravilnik o malom obalnom ribolovu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 360 Na temelju članka 22. stavka 7. i članka 23. stavaka 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O MALOM OBALNOM RIBOLOVU Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: – namjena, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu – broj sudionika u malom ... Read More »

Obavijest – savjetovanje s javnošću o prijedlozima pravilnika

plan-objave-natjecaja-za-2017-godinu

Poštovani,  na stranicama e-Savjetovanja su prijedlozi nacrta Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama i Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard?StatusFilterId=&organizationFilterId=17&TextFilterValue=&WasOpenedDate= Read More »

Predavanja na temu: „Ribolovni turizam-način diversifikacije prihoda“ i „Potpora iz mjere I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

ribolov3-880x440

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja Grada Biograda na Moru i Općina Pakoštane, Pašman, Sv. Filip i Jakov i Tkon. Predavanjima mogu prisustvovati i zainteresirani sa šireg područja. Predavanja će se održati dana 19. veljače 2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru s početkom u 10.00 sati. Teme predavanja su: „Ribolovni turizam-način diversifikacije prihoda“ i ... Read More »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

M1.9

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 238 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2018. GODINE Članak 1. U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u ... Read More »