Ponedjeljak , 21 Lipanj 2021

Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«

M1.21

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 785 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.21. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA – ZAMJENA MOTORA« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ... Read More »

PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Ribarstvo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: – koje se povlastice za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastice) smatraju povlasticama u državnom vlasništvu ... Read More »

Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“

prijavnica_na_7_sajam_otocnih_proizvoda_u_tkonu_za_vrijeme_skrapinga_01-660x330

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljuje  Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“Predmet poziva: kandidiranje manifestacija  u svrhu poticanja prezentacije proizvoda kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“  Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave, ustanove, obrti, zadruge, OPG-ovi, trgovačka društva. Jedan Organizator može dobiti bespovratna novčana sredstva za ... Read More »

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

plavoperajna-tuna-880x495

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE OPĆE ODREDBE Članak 1. 1. ... Read More »

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

srdela

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije ... Read More »

„Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

fish

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.07.2019. Raspoloživa sredstva: 12.000.000,00 EUR Iznos potpore: do 7.500.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, mala i srednja poduzeća Prihvatljiva ulaganja su: a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda; ... Read More »