Četvrtak , 3 Prosinac 2020

Novosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

preuzmi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 615 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama ... Read More »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

6d4f882f793e4c04adec

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 616 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU« Članak 1. U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... Read More »

Obavijest o ribolovnoj sezoni na igluna

iglun

Ovom prilikom želimo skrenuti pozornost svim zainteresiranima za ribolov igluna da iako s 1. travnja završava lovostaj na igluna, još uvijek ne će biti dopušten ribolov. Naime, sukladno stavku 3. članka 15.  Zakona o morskom ribarstvu, za vrste koje podliježu ograničenjima ulova ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov. Drugim riječima, do objave spomenute Odluke koja će sadržavati ... Read More »

Plan objave natječaja za 2018.godinu…

bluefin-tuna_greenpeace

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i ... Read More »

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

flota-marlin (1)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 595 Na temelju članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 11. i članka 25. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA Članak 1. (1) U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i ... Read More »

Objavljen Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

ba0324a2d25f6d618740

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 358 Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O DOZVOLI ZA AKVAKULTURU Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: 1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: zahtjev) 2. sadržaj dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: dozvola) 3. sadržaj zahtjeva za upis promjene ... Read More »