Ponedjeljak , 3 Kolovoz 2020

Novosti

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA«

06c1dcee7a729aff75d95954ff9a66c6

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2023 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije ... Read More »

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

ribe3062017

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2022 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. ... Read More »

Objavljen Javni poziv za prijenos povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Na temelju članka 14. stavak 9. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ broj: 81/13, 14/14 i 152/14) i članka 13. Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica („Narodne novine“ broj 46/16, 39/17 i 61/17), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prijenos povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru KLASA: 324-03/17-01/144; UR BROJ: 525-17-1 od 29. ... Read More »

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

marikultura

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU KLASA: 324-01/17-01/3 URBROJ: 2198/1-14/1-17-10 Zadar, 31. srpnja 2017. godine   Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, temeljem članka 4. Programa za ostvarivanje potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu (,,Službeni glasnik Zadarske županije” broj 13/17) objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu Dodjela ... Read More »

Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«

DSC04560_resize

Klasa: 324-01/15-01/3203 Urbroj: 525-13/1081-17-22 od 13. VII. 2017.    (250) Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti» (Narodne novine broj 118/2016 i 123/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje IZMJENU NATJEČAJA za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«. 1. U Natječaju za dodjelu potpore u okviru ... Read More »