Subota , 6 Ožujak 2021

Novosti

Iskaz interesa za korištenje potpore u sklopu Mjere 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG „Lostura“

objava obavijest

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura (FLAG Lostura) poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da iskažu svoj interes za prijavu na FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“. Mjera 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ odnosi se na razvoj ribolovnog turizma na području FLAG-a Losture. Upravo zbog konstantnog povećanja gostiju, osim njihovog interesa za lokalnim proizvodima, postoji veliki potencijal za razvoj ribolovnog ... Read More »

PRAVILNICI I OBRASCI ZA PRIVREMENU OBUSTAVU – COVID-19 ZA STUDENI I PROSINAC

objava obavijest

Obavještavaju se zainteresirani korisnici koji su sudjeluju u privremenim obustavama koćarskog i plivaričarskog ribolova radi COVID-19 da su u „Narodnim novinama„ broj 130/20 objavljeni Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za studeni/prosinac 2020. godine Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

bluefin-tuna_greenpeace

Obavještavamo sve zainteresirane je u Narodnim novinama broj 125. od 13. studenoga objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Predmetni propis donosi izmjene u dijelu posebnih dozvola za ribolov u zaštićenim područjima te preuzima odredbe o natjecanjima u športskom ribolovu čime stavlja izvan snage Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) ... Read More »

Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova

Brač-Ribar-copy

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 125. od 13. studenoga objavljen Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova. Predmetni propis donosi regulaciju ribolova u zaštićenim područjima (nacionalnim parkovima, posebnim rezervatima i parkovima prirode), posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova.Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim ... Read More »

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA COVID-19 – STUDENI/PROSINAC 2020.

ribarstvo_mjera_I1

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da će u studenome/prosincu 2020. godine biti proglašena plaćena privremena obustava plivaričarskog i koćarskog ribolova radi pandemije COVID-19, i to: pridnenim povlačnim mrežama – koćama u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 do 31. prosinca 2020. godine u  24:00 00:00 okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca ... Read More »

OBAVIJEST! POTPORA ZA PRIVREMENU OBUSTAVU PLIVARIČARSKOG I KOĆARSKOG RIBOLOVA U SLUČAJU (SAMO)IZOLACIJE ČLANOVA POSADE

objava obavijest

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 123/20 objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“. Privremena obustava za koju se može ostvariti potpora na temelju ovih pravilnika je privremena obustava u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30% članova posade ribarskog plovila određena mjera izolacije ili ... Read More »