Petak , 20 Rujan 2019

Novosti

Konferencija Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi

Hvar_04.06.2019

Konferencija će se održati na Hvaru 17.6.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske i Europska investicijska banka organiziraju cjelodnevnu konferenciju o pametnim ulaganjima pod nazivom “Investicijske platforme za podršku pametnim gradovima i otocima u Europi”, koja će se održati 17. lipnja 2019. u Arsenalu, u Gradu Hvaru.Tijekom posljednjih desetljeća, broj stanovnika europskih gradova se povećao, a i ... Read More »

Mjera I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara«

M1.3

Klasa: 324-01/17-01/393 Urbroj: 525-13/1081-19-6 od 25. IV. 2019.    (142) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara« (Narodne novine broj 13/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.3. »Partnerstva između znanstvenika i ribara«. 1. PREDMET NATJEČAJA (1) Predmet ovoga natječaja je stvaranje ... Read More »

Objavljen natječaj za dodjelu potpore za zamjenu motora

timthumb

Klasa: 406-01/19-01/57 Urbroj: 525-06/1643-19-1 od 2. V. 2019.    (113) Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora« (Narodne novine broj 38/19), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«. 1. ... Read More »

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za svibanj 2019. godine

1200px-Breljanski_ribari

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da od 1. svibnja 2019. godine u 00:00 sati počinje razdoblje ograničenja obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, a za koje je moguće sufinanciranje u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Privremena obustava za koju je moguće sufinanciranje traje do ... Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«

M1.21

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 785 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.21. »ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA – ZAMJENA MOTORA« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u ... Read More »

PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Ribarstvo

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O POVLASTICAMA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: – koje se povlastice za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastice) smatraju povlasticama u državnom vlasništvu ... Read More »