Srijeda , 8 Prosinac 2021

Novosti

OBAVIJEST – Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu – mjere za inovacije u ribolovu i akvakulturi iz 2018. i mjera za partnerstva između znanstvenika i ribara

objava obavijest

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 65/21 objavljene izmjene Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ (ribolov) i mjere II.1 „Inovacije“ (akvakultura) iz 2018. godine, te mjere 1.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ iz 2019. godine. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu i to: za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov)  umjesto 1. srpnja 2021. godine, novi ... Read More »

Zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Obavještavamo sve zainteresirane da je radi zaštite nedorasle grdobine i oslića u petak, 11. lipnja u Narodnim novinama br 65/21 objavljena Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu. Ova Naredba se donosi na razdoblje od 12. lipnja, u 00:00 sati do 12. srpnja 2021 u 24:00 sata. Po isteku važenja ove Naredbe ... Read More »

Procjena dosadašnjeg rada FLAG-a LOSTURA

Pencil and questionnaire. 3d

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA trenutno se nalazi u fazi evaluacije Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., a kako bi istu izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik. Anketni upitnik se nalazi na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/114GxF_N38fhBcnKCJ-e-St8QIqd2LqdEi00iI2KEjjM/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549 Read More »

Upitnik za korisnike Mjera FLAG LOSTURA

thumb_4245_19612_anketiranjeb

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA se trenutno nalazi u fazi izrade dokumenta “Evaluacija Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a LOSTURA 2014.-2020.”, a kako bi isti izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik.  Anketni upitnik se nalazi na poveznici : https://docs.google.com/forms/d/1BUD3emllsZhIVRbE4bQK-lhpxEFV5nPr-xDYnOex7RY/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549   Read More »

Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

iag

Ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom COVID-19, objavilo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (Narodne novine br. 57/2021) kojim se propisuje iznimka za oslobađanje plaćanja naknade za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna za 2021. godinu.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1122.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5186 Read More »

Lovostaj jegulje

objava obavijest

U Narodnim novinama br. 57/2021 objavljen je Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla). Sukladno predmetnom propisu, u 2021. godini lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1120.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5185 Read More »