Petak , 1 srpanj 2022

Novosti

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 794 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017) i članka 28. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.1. »PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, ... Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 795 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.6. »DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA« I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, ... Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. “Osiguranje akvakulturnih stokova”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je  Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. “Osiguranje akvakulturnih stokova” (“Narodne novine”, broj 120/2016, 21.12.2016.) Sve potrebne informacije možete pronaći na: https://euribarstvo.hr/novosti/objavljen-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-13-osiguranje-akvakulturnih-stokova/ Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, u razdoblju od 01. svibnja do 01. srpnja. Read More »

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 774 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SVIBANJ 2018. GODINE I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru ... Read More »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 758 Na temelju članka 12. stavaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/127 od 20. siječnja 2017. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2017. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama ... Read More »

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 753 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 3., 7., 9., te članka 13. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (XIPHIAS GLADIUS) OPĆE ODREDBE Članak 1. U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite igluna ovim Pravilnikom propisuju se odredbe koje se odnose na ulov igluna, kao ... Read More »