Ponedjeljak , 23 svibanj 2022

Novosti

Predavanja na temu: „Ribolovni turizam-način diversifikacije prihoda“ i „Potpora iz mjere I.22. Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Savjetodavna služba organizira predavanja za profesionalne ribare s područja Grada Biograda na Moru i Općina Pakoštane, Pašman, Sv. Filip i Jakov i Tkon. Predavanjima mogu prisustvovati i zainteresirani sa šireg područja. Predavanja će se održati dana 19. veljače 2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru s početkom u 10.00 sati. Teme predavanja su: „Ribolovni turizam-način diversifikacije prihoda“ i ... Read More »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 238 Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2018. GODINE Članak 1. U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u ... Read More »

Radionica za korisnike za mjeru „I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u Zadru

Obavještavamo vas da će se radionica za korisnike vezano uz Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ održati u Zadru, dana 14. veljače 2018. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati, u hotelu „Kolovare“, Bože Peričića 14, Zadar. Sudjelovanje na radionici je potrebno prijaviti do 13. veljače 2018. godine na e-mail adresu: ... Read More »

ZA POTPORE U RIBARSTVU U 2017. GODINI ISPLAĆENO JE VIŠE OD 206 MILIJUNA KUNA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je u 2017. godini ukupno 206,6 milijuna kuna potpore ribarima. Radi se o 2544 korisnika koji su kroz nacionalne potpore u ribarstvu primili gotovo 50 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. čak 157 milijuna kuna. Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. ... Read More »

Objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 8/18. od 24. siječnja 2018. godine objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) Predmetni Pravilnik sadrži:– raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote za 2018. godinu,– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu,– popis plovila koja ... Read More »

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Klasa: 324-01/17-01/490 Urbroj: 525-13/1081-17-5 od 8. XII. 2017.    (19) Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (Narodne novine broj 84/2017 i 121/2017), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«. 1. ... Read More »