Petak , 1 srpanj 2022

Novosti

Objavljen Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 2785 Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17.) ministar poljoprivrede donosi PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se: – prodaja dozvola za športski i rekreacijski ribolov (u ... Read More »

U organizaciji FLAG-a „Lostura“ i Savjetodavne službe održana predavanja za profesionalne ribare

Savjetodavna služba i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Lostura“ održali su 06.12. 2017. godine u gradskoj vijećnici u Biogradu na Moru predavanje za profesionalne ribare. Na predavanju se okupilo više od 20 sudionika iz sektora ribarstva kako bi doznali najnovije informacije o ribarstvenim propisima i mogućnostima financiranja svojih projekata putem FLAG-a „Lostura“. Predavanje na temu „Pravo upisa i prijenos povlastice ... Read More »

Predavanje – “Pravo upisa i prijenos povlastice za gospodarski ribolov” i “Mogućnosti financiranje preko FLAG-a”

Savjetodavna služba i FLAG „Lostura“ organiziraju predavanja za profesionalne ribare s područja Grada Biograda na Moru i Općina Pakoštane, Pašman, Sv. Filip i Jakov i Tkon. Predavanjima mogu prisustvovati i zainteresirani sa šireg područja. Predavanja će se održati dana 06. prosinca 2017. godine u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru s početkom u 10.00 sati. Teme predavanja su: „Pravo upisa ... Read More »

Objavljen “Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica”

PRAVILNIK O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA Opće odredbe Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: – uvjeti i postupak za izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) – izgled i sadržaj obrasca povlastice – uvjeti pod kojima je moguće prenositi prava iz jedne povlastice na drugu povlasticu – uvjeti pod ... Read More »

Započinju isplate državnih potpora u ribarstvu za 1.154 korisnika

Kreću isplate za 1.154 korisnika programa potpora u ribarstvu „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“, koje se odnose na kompenzaciju za štete na ulovima koju su uzrokovali sisavci te potpora male vrijednosti za koje je godišnje osigurano 39 milijuna kuna u Državnom proračunu. „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ... Read More »

Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 105/17 objavljene izmjene natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ te mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu u okviru ovih mjera, i to: –         za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ umjesto 31. prosinca 2017. ... Read More »