Četvrtak , 20 Siječanj 2022

Novosti

NOVO! Dodjela državne potpore u ribarstvu (mali priobalni ribolov) za pomoć gospodarstvu COVID-19

min

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 („Narodne novine“, broj 42/21). Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru za korisnike koji obavljaju ribolov plovilima u segmentu malog priobalnog ribolova. Detaljni uvjeti i kriteriji propisani su Pravilnikom. Zahtjevi ... Read More »

OBAVIJEST – Objavljen NOVI Pravilnik za mjeru II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“

OKKP4404

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“ („Narodne novine“, broj 32/21). Osim usklađivanja odredbi sa izmjenama Zakona o akvakulturi, novi Pravilnik sadrži i izmjene u odnosu na rok za podnošenje Zahtjeva za potporu te nove obrasce i popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu. U skladu ... Read More »

Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini

bluefin-tuna_greenpeace

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini (Narodne novine broj 36/2021 od 7. travnja 2021. – Oglasni dio) na koju je pristiglo ukupno šest ponuda, od čega tri ponude za paket A  (49 780 kg) i tri ponude za paket B ... Read More »

Produljenje zabrane sakupljanja školjkaša, puževa, spužava i bodljikaša u Paškom zaljevu

objava obavijest

Obavještavaju se zainteresirani dionici o produljenju zabrane sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u akvatoriju Paškog zaljeva na dodatnih šest mjeseci. Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 37/21 od 9. travnja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_37_764.html, a primjenjuje se do 15. listopada 2021. godine. Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5171 Read More »

NOVO – Objavljen Pravilnik u okviru mjere II.9. „Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu“

VBJH8765

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9 „Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu“ („Narodne novine“, broj 32/21) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Predmet potpore je sufinanciranje prijelaza sa konvencionalnih metoda akvakulturne proizvodnje na ekološku akvakulturu ... Read More »

Objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2021. godini

iag

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 37/21 od 9. travnja objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini. Odluka je donesena na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) („Narodne ... Read More »