Ponedjeljak , 8 kolovoz 2022

Novosti

Nova ažurirana tablica korisnika povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2021. godinu

Obavještavaju se zainteresirani da je izrađena nova ažurirana tablica kvota i plovila koja mogu koristiti povrat trošarina plaćenih za bezolovni motorni benzin za namjene u ribarstvu tijekom 2021. godine. Crvenom bojom u tablici su označeni novi korisnici, a možete je pregledati ovdje. Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5190 Read More »

Prilagodba mjera upravljanja za crveni koralj

Obavještavamo sve vlasnike plovila autoriziranih za sakupljanje crvenog koralja da je u Narodnim novinama broj 72/21 od 29. lipnja 2021. godine objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem kojim se iznimno u ovoj godini dozvoljava sakupljanje koralja u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine. Ova će se odredba provesti iznimno u 2021. godini, odnosno ... Read More »

OBAVIJEST – Produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu – mjere za inovacije u ribolovu i akvakulturi iz 2018. i mjera za partnerstva između znanstvenika i ribara

Obavještavaju se zainteresirani da su u „Narodnim novinama“ broj 65/21 objavljene izmjene Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ (ribolov) i mjere II.1 „Inovacije“ (akvakultura) iz 2018. godine, te mjere 1.3. „Partnerstva između znanstvenika i ribara“ iz 2019. godine. Predmetnim izmjenama produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu i to: za mjeru I.1. „Inovacije“ (ribolov)  umjesto 1. srpnja 2021. godine, novi ... Read More »

Zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

Obavještavamo sve zainteresirane da je radi zaštite nedorasle grdobine i oslića u petak, 11. lipnja u Narodnim novinama br 65/21 objavljena Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu. Ova Naredba se donosi na razdoblje od 12. lipnja, u 00:00 sati do 12. srpnja 2021 u 24:00 sata. Po isteku važenja ove Naredbe ... Read More »

Procjena dosadašnjeg rada FLAG-a LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA trenutno se nalazi u fazi evaluacije Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., a kako bi istu izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik. Anketni upitnik se nalazi na poveznici: https://docs.google.com/forms/d/114GxF_N38fhBcnKCJ-e-St8QIqd2LqdEi00iI2KEjjM/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549 Read More »

Upitnik za korisnike Mjera FLAG LOSTURA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LOSTURA se trenutno nalazi u fazi izrade dokumenta “Evaluacija Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a LOSTURA 2014.-2020.”, a kako bi isti izradili što kvalitetnije potrebno nam je da ispunite kratki anketni upitnik.  Anketni upitnik se nalazi na poveznici : https://docs.google.com/forms/d/1BUD3emllsZhIVRbE4bQK-lhpxEFV5nPr-xDYnOex7RY/edit   Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: lagur.lostura@gmail.com ili na telefonski broj 023/384-549   Read More »