Srijeda , 27 Svibanj 2020

Novosti

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

srdela

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije ... Read More »

„Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

fish

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.07.2019. Raspoloživa sredstva: 12.000.000,00 EUR Iznos potpore: do 7.500.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, mala i srednja poduzeća Prihvatljiva ulaganja su: a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda; ... Read More »

Državne potpore u ribarstvu i akvakulturi u 2019. godini

ribarstvo_mjera_I1

Obavještavaju se zainteresirani korisnici državnih potpora ribarstva i akvakulture da i u 2019. godini mogu podnositi zahtjeve za dodjelu državne potpore male vrijednosti te za kompenzaciju za štete na ulovima koje uzrokuju sisavci.Zahtjevi za dodjelu navedenih državnih potpora podnose se na adresu:Ministarstvo poljoprivredeUprava ribarstvaUlica grada Vukovara 78, 10 000 ZagrebUz adresu je na omotnici potrebno naznačiti za koju se državnu ... Read More »

Za razvoj hrvatskog ribarstva osigurano 65 milijuna eura – objavljen plan natječaja za 2019. godinu

srdele

Ministarstvo poljoprivrede i u 2019. godini nastavlja s provedbom mjera u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., namijenjenih cjelokupnom sektoru ribarstva i akvakulture. Tijekom godine planirana je objava 22 natječaja, ukupne vrijednosti oko 65 milijuna eura. U okviru pojedinih mjera natječaji se objavljuju po prvi puta, a neke mjere su već poznate korisnicima ... Read More »

BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE BARMENA/SOMMELIERA, CONCIERGE-A, I PRIPREMATELJA MEDITERANSKE KUHINJE

novevnovem

Pučko otvoreno učilište Obzor u suradnji s partnerima Agencija Han Vrana, F-tours International d.o.o. i H.L. Dvorac d.o.o. provodi projekt „Nove vještine – nove mogućnosti“ u sklopu kojeg su razvijeni suvremeni programi osposobljavanja integrirani s praksom. Programi su namijenjeni nezaposlenim osobama mlađim od 25 godina i starijim od 54 godine s minimalno završenom osnovnom školom a provoditi će se na području Splitsko-dalmatinske ... Read More »