Nedjelja , 7 kolovoz 2022

Novosti

Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

Ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom COVID-19, objavilo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (Narodne novine br. 57/2021) kojim se propisuje iznimka za oslobađanje plaćanja naknade za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna za 2021. godinu.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1122.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5186 Read More »

Lovostaj jegulje

U Narodnim novinama br. 57/2021 objavljen je Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla). Sukladno predmetnom propisu, u 2021. godini lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova.https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1120.html Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5185 Read More »

Objava rezultata odabira projekata za mjeru 3.1. Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.3.1. “Stvaranje turističkih sadržaja povezanih sa ribarstvom”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 24. svibnja 2021. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 11. svibnja 2021. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih ... Read More »

Istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, provelo je istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini. Prilikom istraživanja korišteni su svi dostupni podaci o proizvedenim (iskrcanim, ulovljenim i uzgojenim), prerađenim te proizvodima iz vanjskotrgovinske razmjene i to onima koji su namijenjeni ljudskoj potrošnji. Rezultati su prikazani po robnim skupinama proizvoda u ekvivalentu žive mase kako bi bili usporedivi, ... Read More »

Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji („Narodne novine“, broj 36/21).Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava uzgajivačima dagnji za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis)  Prihvatljivi korisnici za dodjelu ove državne potpore su nositelji važeće dozvole za akvakulturu u kojoj je ... Read More »

Objavljen novi Pravilnik za državnu potporu za štete na šaranskim ribnjacima

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je objavljen novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima („Narodne novine“, broj 46/21).Prihvatljivi korisnici za dodjelu državne potpore za štete na šaranskim ribnjacima su nositelji važeće dozvole za akvakulturu koji udovoljavaju uvjetima propisanima Pravilnikom. NAPOMENA Za razliku od dosadašnjih godina kada se je pravilnik donosio ... Read More »