Srijeda , 30 studeni 2022

5. FLAG natječaj mjera 3.2

Pitanja i odgovori koja se odnose na peti FLAG natječaj za provedbu Mjere 3.2  „Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane“

Ovdje možete pronaći pitanja i pripadajuće odgovore u vezi FLAG Natječaja za provedbu Mjere 3.2 “Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane” .

Sve svoje upite i nedoumice u vezi Natječaja možete i dalje slati na e-mail: lagur.lostura@gmail.com.

Pitanje 1: Poštovani, smatra li se Turistička zajednica tijelom javne vlasti? Jesu li podaci sa domene: https://tjv.pristupinfo.hr/ relevanti? Naime, prema nekim tumačenjima TZ se smatra tijelom javne vlasti, dok prema drugim tumačenjima ono nije javnopravno tijelo. Molim odgovor kako planirate utvrditi radi li se o javnopravnom tijelu. Hvala

Odgovor: LAGUR Lostura će provjeru prihvatljivosti nositelja projekta kao i organizacijski oblik nositelja projekta provjeravati na način koji je propisan internim procedurama. Sukladno članku 24. stavka 8. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, u interesu jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.