Novosti

Plan objave natječaja

Plan objave natječaja za 2017. godinu u okviru mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. godina.

Mjera Indikativni plan objave

PRIORITET UNIJE 1. POTICANJE OKOLIŠNO ODRŽIVOG RESURSNO UČINKOVITOG, INOVATIVNOG, KONKURENTNOG I NA ZNANJU UTEMELJENOG RIBARSTVA

MJERA I.1. INOVACIJE veljača 2017.
MJERA I.2. SAVJETODAVNE USLUGE lipanj 2017.
MJERA I.3. PARTNERSTVA IZMEĐU ZNANSTVENIKA I RIBARA svibanj 2017.
MJERA I.6. DIVERSIFIKACIJA I NOVI OBLICI PRIHODA srpanj 2017.
MJERA I.8. ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI kolovoz 2017.
MJERE I.17. ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI svibanj 2017.
MJERA I.18. ZAŠTITA I OBNOVA MORSKE BIORAZNOLIKOSTI svibanj 2017.
MJERA I.19. ZAŠTITA I OBNAVLJANJE MORSKE BIORAZNOLIKOSTI lipanj 2017.
MJERA I.20. ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA Okvirno rujan 2017.
(nakon obrade natječaja u tijeku)
MJERA I.21. ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA ožujak 2017.
MJERA I.22. DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA travanj 2017.
MJERA I.23/I.24. RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBE I ZAKLONIŠTA svibanj 2017.

PRIORITET UNIJE 2. POTICANJE OKOLIŠNO ODRŽIVE, RESURSNO UČINKOVITE, INOVATIVNE, KONKURENTNE I NA ZNANJU UTEMELJENE AKVAKULTURE

MJERA II.1. INOVACIJE ožujak 2017.
MJERA PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURI ožujak 2017.
MJERA II.5. SLUŽBE UPRAVLJANJA, PRUŽANJE POMOĆI I SAVJETOVANJA ZA UZGAJALIŠTA U AKVAKULTURI travanj 2017.
MJERA II.9. PRIJELAZ NA SUSTAVE ZA OKOLIŠNO UPRAVLJANJE I REVIZIJU TE NA EKOLOŠKU AKVAKULTURU rujan 2017.
MJERA II.10. AKVAKULTURA KOJA OSIGURAVA ZAŠTITU OKOLIŠA listopad 2017.

PRIORITET UNIJE 5. POTICANJE STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I PRERADU

MJERA IV.1. PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE svibanj 2017.
MJERA IV.3. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA AKVAKULTURE ožujak 2017.
MJERA IV.4. PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE lipanj 2017.

IZVOR: https://euribarstvo.hr/plan-objave-natjecaja/Plan-objave-natječaja-za-2017-OPPiR

DOKUMENTI:

Plan-objave-natječaja-za-2017-OPPiR

Back to top button