Ponedjeljak , 8 kolovoz 2022

Novosti

Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini

Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“, broj 53/22) i Javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini („Narodne novine“, br. 57/22 – oglasni dio), niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 69/22 objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.  Predmetni propis definira kriterije za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu koji traje do 1. ožujka 2024. godine. Mole se svi vlasnici plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine kako ... Read More »

Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u Narodnim novinama br. 69/22 objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Predmetni propis definira kriterije za izdavanje Odobrenja u novom autorizacijskom ciklusu koji traje do 1. ožujka 2024. godine. Mole se svi vlasnici plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine ... Read More »

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 2.1. „RAZVOJ RIBOLOVNOG TURIZMA“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekta pristiglih ... Read More »

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 1.1. „SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“ verzija 2.0. , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru ... Read More »

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 3.2. „RIBARSKE MANIFESTACIJE I AKTIVNO SUDJELOVANJE TURISTA U PRIPREMI HRANE“

Sukladno točki 18. stavka 3. LAGUR natječaja M.3.2.„Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane“ verzija 2.0. , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata. Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. ... Read More »