Odluke

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_42_866.html


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_978.html

Back to top button