Pravilnici

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_38_785.html


Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_976.html


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1729.html


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1706.html


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta«
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_86_1747.html


Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_101_2037.html

Back to top button