O nama

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Lostura“ je udruga osnovana 2014. godine i prva je takva u Hrvatskoj, po uzoru na europske FLAG-ove. Udruga je registrirana u Biogradu na Moru dok ostvarivanjem suradnje s drugim udrugama i organizacijama širi svoje područje djelovanja na čitavu Hrvatsku.

Osnovne djelatnosti su razvoj ribarstva i promicanje potrošnje ribe i morskih plodova sa svrhom identifikacije lokalne razvojne strategije u ribarstvu, sudjelovanja u poticanju razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u CLLD projektima te zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Lostura“, djelujući od 2014. godine, u svome radu usko je vezana uz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo, Ministarstvo Poljoprivrede – Upravu ribarstva te na svom području koje pokriva 5 općina sudjeluje u provedbi nacionalnih i EU projekata; i to kao izvor informacija o istima za svoje članove te prateći svu relevantnu literaturu i novosti.

LAGUR se temelji na poslovanju sa „odozdo prema gore“ pristupom koji djeluje poticajno za lokalnu zajednicu, a struktura članova obuhvaća javni, privatni i civilni sektor.

Back to top button