Novosti

Objavljen natječaj u okviru mjere I.10. “TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI”

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«.

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet ovoga natječaja je dodjela potpore vlasnicima ribarskih plovila/ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 94/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

(2) Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (https://euribarstvo.hr/).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

3. IZNOS I INTENZITET POTPORE

(1) Intenzitet javne potpore iznosi 100 posto u skladu s člankom 6. Pravilnika.

(2) Iznos potpore se utvrđuje u skladu s člankom 6. i Prilogom III. Pravilnika.

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

(1) Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

(2) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu zahtjeva za potporu i obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja.

(3) Obrazac zahtjeva za potporu je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

(4) Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

(5) Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«.

(6) Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave natječaja u Narodnim novinama, a traje do 20. listopada 2017. godine.

5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

(1) Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), te u područnim jedinicama Uprave ribarstva, u skladu s člancima 18. i 19. Pravilnika.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac zahtjeva za isplatu obavezan priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga natječaja.

(3) Zahtjev za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

(4) Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnose se u tiskanom obliku i preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«.

(5) Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. travnja 2018. godine.

Izvor: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8229075.html

Back to top button