Novosti

Objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 8/18. od 24. siječnja 2018. godine objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) Predmetni Pravilnik sadrži:
– raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote za 2018. godinu,
– popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu,
– popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu ukoliko ispune uvjete propisane ovim Pravilnikom
– maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini.
 
Sukladno Pravilniku godišnja naknada za Državnu kvotu u gospodarskom ribolovu tune iznosi 1 EUR po kilogramu kvote za udičarske alate, a 0,94 EUR za plivarice tunolovke, i to u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 
Vlasnici plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom (iz Priloga 4. Pravilnika) te vlasnici plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov udičarskim alatima (iz Priloga 5. Pravilnika) imaju rok od 7 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika (odnosno do 5. veljače) da u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva (Planinska 2a, 10 000 Zagreb) dostave Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote za ulov tune (Obrazac Izjave).
Godišnju naknadu za Državnu kvotu vlasnik plovila za plivaricu tunolovku dužan je uplatiti u Državni proračun Republike Hrvatske u roku 60 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote, dok je vlasnik plovila kojem je dodijeljena Državna kvota za udičarske alate dužan uplatu izvršiti najkasnije do 10. srpnja.
 
primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN:HR1210010051863000160
model: HR65
Poziv na broj odobrenja : 7005-167-1079-11
 
Vlasnici plovila za ribolov plivaricom tunolovkom prihvaćenu kvotu mogu ustupiti drugom vlasniku plovila za tekuću godinu, uz dostavu Izjave o ustupanju kvote ministarstvu u roku od 30 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote.
Vlasnici plovila za ribolov udičarskim alatima mogu ustupiti ukupnu kvotu drugom vlasniku plovila za tekuću godinu uz dostavu Izjave o ustupanju kvote ministarstvu u roku od 7 dana od dana potpisivanja Izjave o prihvaćanju dijela Državne kvote. Obrasci Izjave o ustupanju Državne i Trajne individualne kvote se nalaze ovdje ovdje.

Back to top button