Novosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

238

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA – SRDELARAMA ZA SIJEČANJ/VELJAČU 2018. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine (»Narodne novine«, broj 3/2018), u članku 6. stavku 2., broj: »3.000.000,00« zamjenjuje se brojem: »4.500.000,00».

U prvoj alineji broj: »1.500.000,00« zamjenjuje se brojem: »2.250.000,00«.

U drugoj alineji broj: »1.500.000,00« zamjenjuje se brojem: »2.250.000,00«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/3138

Urbroj: 525-13/1081-18-34

Zagreb, 29. siječnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

 

Back to top button