Novosti

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

898

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17.) i na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18.), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias gladius) U 2018. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine« br. 39/18.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila sa individualnim kvotama po plovilu:

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila Individualna kvota (kg)
1. HRV000002120 212-TI 368,20
2. HRV000001347 KRALJICA MIRA 517,20
3. HRV000000484 20-CT 639,60
4. HRV000016003 1103-ŠB 728,90
5. HRV000016154 999-VD 756,30
6. HRV000001028 156-CT 810,60
7. HRV000002471 12-CT 841,80
8. HRV000000380 MAJKA MARIJA 938,30
9. HRV000015892 172-CT 1046,50
10. HRV000001182 12-KŽ 1100,90
11. HRV000001354 563-VD 1184,80
12. HRV000000905 155-CT 1235,80
13. HRV000002127 215-KŽ 2769,00
14. HRV000001481 56-TG 3168,00
15. HRV000016207 182-KŽ 3852,30
16. HRV000016231 576-DB 4204,50
17. HRV000015190 21-KŽ 4787,30

III.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:

Redni broj CFR Reg. oznaka plovila
1. HRV000000046 9-TT
2. HRV000000157 876-ŠB
3. HRV000000265 675-VD
4. HRV000001347 KRALJICA MIRA
5. HRV000001354 563-VD
6. HRV000001609 700-VD
7. HRV000001900 151-MU
8. HRV000002089 MOJA IMOTA
9. HRV000002120 212-TI
10. HRV000003570 755-VD
11. HRV000003609 90-TI
12. HRV000015866 1442-PU
13. HRV000015879 45-SR
14. HRV000016981 2440-PU
15. HRV000016109 LIMINI
16. HRV000016149 1463-BG
17. HRV000016155 194-RG
18. HRV000016180 941-ST
19. HRV000016207 182-KŽ
20. HRV000016231 576-DB
21. HRV000016815 1417-ŠB

IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/404

Urbroj: 525-13/1282-18-1

Zagreb, 9. svibnja 2018.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Back to top button