Novosti

Hrvatska turistička zajednica raspisuje JAVNI POZIV za potpore TOP događanjima u 2019. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

  • promociji Hrvatske kao turističke destinacije
  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

TOP događanja su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu, i to kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna i tradicijska.

Mogući prijavitelji: trgovačka društva, obrti, zadruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i turističke zajednice.
Raspoloživa sredstva: 2.500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po projektu/Korisniku: 1.000.000,00 HRK.
Intezitet potpore 50% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi troškovi su: najam opreme, nabava radnog/potrošnog materijala, najam prostora, najam prijevoznih sredstava, troškovi vanjskih suradnika i izvođača (smještaj, putni troškovi, honorar), promocija, zaštitarska služba
Rok za prijavu: 11.02.2019.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.
JAVNI POZIV ZA POTPORE TOP DOGAĐANJIMA U 2019.
Preuzeto: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2019/potpore-top-dogadanjima
Back to top button