Novosti

„Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

NOVI Pravilnik i natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.07.2019.
Raspoloživa sredstva: 12.000.000,00 EUR
Iznos potpore: do 7.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o ispunjenju kriterija
Prihvatljivi korisnici: fizičke ili pravne osobe u rangu mikro, mala i srednja poduzeća

Prihvatljiva ulaganja su:
a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
b) ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
e) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
f) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda.

Back to top button