Novosti

VAŽNO Europski fond za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2021.-2027. godina: ispunite anketu i uključite se u pripreme

Ministarstvo poljoprivrede započinje s pripremama za novo programsko razdoblje i novi fond Europske unije za razdoblje 2021.-2027. godina, namijenjen sektoru ribarstva.  Prvi korak u pripremama je ispitivanje i identifikacija potreba sektora i ostalih dionika kroz anketni upitnik.

Napominjemo da prijedlozi navedeni u upitniku ne podrazumijevaju samo i isključivo mjere koje su već utvrđene kao mjere za sufinanciranje kroz novi Operativni program već predstavljaju smjernice i okvir za ispitivanje potreba sektora.

Naime, zakonodavni okvir vezan za financiranje kroz novi fond je predložen od strane Europske komisije i prema redovnoj zakonodavnoj proceduri upućen Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije koji ga zajednički usvajaju. Trenutno se o prijedlogu nove uredbe raspravlja na Vijeću, a kako bi se postigao kompromisni prijedlog i usvojio opći pristup koji će biti predmet usuglašavanja kroz tzv. trijaloge između Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta, kao završni korak prije donošenja. Početak trijaloga se očekuje krajem ove ili početkom sljedeće godine. Po donošenju zakonodavnog okvira, nakon što novom uredbom budu konačno utvrđeni uvjeti i mogućnosti financiranja, Republika Hrvatska podnosi Operativni program, a kojim će se definirati prioriteti, ciljevi i mjere za postizanje tih ciljeva, Europskoj komisiji koja ga odobrava.

Službeno donošenje zakonodavnog okvira na razini Europske unije se očekuje tijekom 2020. godine, a novo razdoblje počinje 2021. godine te je namjera provesti potrebne pripremne aktivnosti što prije, a kako bi Operativni program bio odobren i provedba omogućena što je moguće ranije. Upravo s tom namjerom se provodi ovo ispitivanje i inicijalna identifikacija potreba sektora, a kako bi se nakon donošenja europske uredbe mogli pravovremeno utvrditi prioriteti, ciljevi i mjere za sufinanciranje i uskladiti sa okvirima i mogućnostima koji će biti utvrđeni uredbom za novi fond.

Kako je od zajedničkog interesa provesti što je više moguće pripremnih aktivnosti do sljedeće godine, od iznimne je važnosti da se što veći broj predstavnika sektora i ostalih zainteresiranih odazove ispunjavanju ankete kako bi u konačnici identificiralo stvarno stanje i potrebe te odabrali prioriteti i ciljevi najznačajniji za hrvatsko ribarstvo, kao i odgovarajuće aktivnosti za postizanje tih ciljeva, u okvirima koje će postaviti nova uredba.

Slijedom svega navedenoga, pozivamo Vas da se odazovete ispunjavanju ovog anketnog upitnika i na taj način sudjelujete u pripremama za izradu i provedbu novog Operativnog programa za razdoblje 2021.-2027. godina.

Upitnik možete popuniti putem Google obrasca ili u Word obliku koji su dostupni niže. Sadržaj upitnika u oba oblika je jednak te možete izabrati jedan od oblika, koji Vam je najprikladniji za popunjavanje.

Ako odlučite popuniti upitnik kroz Google obrazac, isti će automatski biti dostavljen pritiskom na „Podnesi“.

Ako odlučite koristiti Word upitnik, isti možete popuniti u elektronskom obliku ili ga ispisati i popuniti ručno (pregledno i čitljivo) te ga dostaviti putem elektronske pošte na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili u tiskanom obliku. Ako se dostavlja u tiskanom obliku, upitnik se može poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ili dostaviti osobno u Upravu ribarstva.

Upitnik je potrebno popuniti i dostaviti do 1. studenoga 2019. godine.

POPUNITE/PREUZMITE ANKETNI UPITNIK OVDJE (odaberite i popunite upitnik u jednom od ponuđenih oblika, a  koji Vam najbolje odgovara):

Anketni upitnik_Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021-2027 (Google obrazac)

Anketni upitnik_Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021-2027 (Word obrazac)

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazno-europski-fond-za-pomorstvo-i-ribarstvo-za-razdoblje-2021-2027-godina-ispunite-anketu-i-ukljucite-se-u-pripreme/

Back to top button