Novosti

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)
Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je za financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema.

Strateške teme:

 • Plava tehnologija – Inovativne tehnologije za održivost Jadranskog mora.
 • Prilagodba klimatskim promjenama – Poboljšanje znanja i izrada baza podataka za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom obalnom i morskom području.
 • Rizik od poplave – Razvijene metode i alati koji će se koristiti za upravljanje rizicima od poplava i njihovim utjecajem u Programskom području.
 • Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi – Jačanje pripremljenosti i sprečavanje opasnosti.
 • Obalni i kopneni turizam – Pametna specijalizacija i poboljšana kvaliteta u turizmu za zeleni i održivi razvoj mediteranskih otoka i obalnog područja
 • Morski okoliš – Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih, morskih i riječnih voda i ekosustava konsolidirajući održive i inovativne tehnologije i pristupe koji se odnose na integrirani nadzor, sustave modeliranja i obnavljanje.
 • Ribarstvo i akvakultura – Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturama radi zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru.
 • Morski otpad – Zajedničke akcije i planovi integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom tokom cijelog njegovog životnog ciklusa
 • Pomorski promet – Povećanje ekološke održivosti sustava za upravljanje svim operacijama u lukama u programskom području.
 • Mobilnost putnika – Multimodalna prometna rješenja i usluge za poticanje, potporu i promociju održive mobilnosti putnika.
 • Nautičke usluge – Male nautičke luke kao pokretač razvoja pomorskog prometa na jadranskom području.

Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019
Raspoloživa sredstva: 69.713.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima, privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost; međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu
Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/interreg-v-a-italija-hrvatska-2014-2020-2-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-strateski-poziv/

Back to top button