Novosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 41/20 od 3. travnja 2020. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote. Predmetni propis uključuje niz dopuna odredbi koje su vezane uz kontrolu i nadzor rada uzgajališta plavoperajne tune te uspostavu sljedivosti tijekom uzgojnog ciklusa. Nadalje, Pravilnik donosi i niz izmjena i dopuna teksta radi dodatnog pojašnjenja pravila vezanih uz ribolov i uzgoj tune. Uvode se i promjene u Geoinformacijskom sustavu ribarstva koje će se početi primjenjivati najkasnije od 1. svibnja. Također, pravilnik donosi i izmjene u dijelu provedbe Javnog natječaja za dodjelu kvote za ulov plavoperajne tune mrežom plivaricom propisujući dodatne kriterije te se razrađuje mehanizam izdavanja Odobrenja, plaćanja naknade i raspodjele kvote. Predmetni propis donosi iznimku kojom se u 2020. godini neće plaćati naknada za iskorištenu kvotu. Ova se iznimka odnosi na plovila kojima je dodijeljena individualna kvota i s kojima je sklopljen ugovor tijekom 2019. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote možete vidjeti ovdje.

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5121

Back to top button