Novosti

VAŽNA OBAVIJEST! PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVA – COVID-19

Kako je sektor već prethodno obaviješten, Europska komisija je objavila prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Jedna od izmjena odnosi se na i mogućnost provedbe mjere Privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti zbog pandemija COVID-19.

Kako bi se čim prije pomoglo ribarskom sektoru u ovoj krizi, Ministarstvo poljoprivrede će proglasiti slijedeće plaćene privremene obustave:

  • Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – 8. travnja 00:00 – 1. svibnja 00:00
  • Pridnenim povlačnim mrežama – koćama – 15. travnja 00:00 – 16. svibnja 00:00 

Navedene privremene obustave ribolova provoditi će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentima ribolova plivaricom – srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom – koćom . Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Ono što je bitno naglasiti, ranije provedene privremene obustave ne računaju se u maksimalno vremensko trajanje koje se je ranije moglo financirati, odnosno oni korisnici koji su iskoristili 6 mjeseci plaćene privremene obustave (plivaričarski riblov), mogu se javiti na ovu mjeru.

Sukladno navedenome, molimo zainteresirane korisnike da na mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr pošalju obavijest da će sudjelovati u privremenoj obustavi sa naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u slijedećim rokovima:

  • okružujuće mreže plivarice – srdelare – obavijest je potrebno poslati najkasnije do 8. travnja
  • pridnene povlačne mreže – koće – obavijest je potrebno poslati do 14. travnja

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-privremena-obustava-ribolova-covid-19/?fbclid=IwAR2tlphhZZI-1mMQEuJKzyRMn83wSDEKDI6YnFrWNdC3GQl9KNi1ZimRBiY

Back to top button