Novosti

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA PRIVREMENU OBUSTAVU – COVID-19 KOĆARSKI RIBOLOV SVIBANJ/LIPANJ

Obavještavaju se zainteresirani korisnici koji su sudjeluju u drugoj plaćenoj privremenoj obustavi koćarskog ribolova radi COVID-19 da je u „Narodnim novinama„ broj 57/20 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine

Na temelju navedenog pravilnika korisnici koji sudjeluju u privremenoj obustavi trebaju podnijeti Zahtjev za potporu, neovisno o prethodno dostavljenoj obavijesti o sudjelovanju.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i popratne dokumentacije je do 15. lipnja 2020. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: „Zahtjev za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti COVID-19 –koćarski ribolov – NE OTVARATI“.

Pravilnik, obrazac Zahtjeva i popis obavezne dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Upravljačkog tijela i mogu se pronaći ovdje.

Podsjećamo da ribarsko plovilo tijekom razdoblje privremene obustave ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-privremenu-obustavu-covid-19-kocarski-ribolov-svibanj-lipanj/

Back to top button