Novosti

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 3.2. “Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane”

Sukladno točki 18. stavka 3. LAGUR natječaja M.3.2. “Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane”, nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 14. srpnja 2020. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 15. lipnja 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 1. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 3.2. „Ribarske manifestacije i aktivno sudjelovanje turista u pripremi hrane“.

Na natječaj je pristiglo ukupno 4 projektne prijave, a nakon pozitivnog rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesene su Odluke o odabiru projekata za 2 projekta.

Odobreni projekti mogu se pregledati na niže navedenoj poveznici.

M3.2._Objava rezultata odabira

Back to top button