Novosti

Izmjena naziva ribolovnih alata u službenim dokumentima

Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju njega, Uprava ribarstva blokirala je unos određenih vrsta alata u službene dokumente (očevidnici, izvješća, transportni dokumenti,evidencije vaganja, prodajni listovi…), a za dio alata, prvenstveno mreže stajaćice, poopćila je upisivanje pod grupne nazive – jednostruke mreže stajaćice te trostruke jednopodne i dvopodne mreže stajaćice.
 
Detaljnije, u službene dokumente više nije moguće pod navedenim imenom upisivati sljedeće vrste alata: sve jednostruke i trostruke mreže prema pojedinačnim nazivima osim mreže listarice, obalna povlačna mreža – koćica, potegača srdelara – ljetna trata, potegača igličara, kogol, strašin, odmet kančenica povlačni povraz (panula), plivajući povrazi (tunje samice), povraz s kukom za lov glavonožaca, ludar, zagonica, fružata, alati za sakupljanje drugih morskih organizama, obalne mreže potegače, mreža potegača trata – ciplarica i dredže.
Umjesto gore navedenih mreža stajaćica potrebno je upisati jednu od ponuđenih mreža stajaćica:

  • jednostruke mreže stajaćice – GNS
  • trostruke jednopodne mreže stajaćice – GTR
  • trostruke dvopodne mreže stajaćice – GTN

Umjesto alata „ludar, zagonica i fružata“ potrebno je upisati ribolovni alat „tramata – OTH L“, umjesto „odmeta kančenice povlačnog povraza (panule)“ potrebno je upisati „povrazi (odmet, kančenica, tunje samice, povraz s kukom) – LHP“, a „alate za sakupljanje drugih morskih organizama“ mijenja „priručna oprema za sakupljanje drugih morskih organizama – OTH A“.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5142

Back to top button