Novosti

Obavijest o Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), Statuta Fonda (NN 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14 – pročišćeni tekst) i članka 6.  stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 i 25/20), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje:

  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:

  • optimiziranje upravljanja logistikom
  • inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama
  • uvođenje integriranog prijevoza putnika
  • uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car-sharing) u gradovima
  • uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima
  • uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
  • izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture
  • inteligentno upravljanje u prometu
  • ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima.

Rok za podnošenje prijava: od 23. studenog 2020. godine u 09:00 sati do kraja 2020. godine ( ili istekom raspoloživih sredstava).

Tekst Javnog poziva, Obrazac i Izjave možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost :https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Back to top button