Novosti

Obavijest o Javnom pozivu za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da je na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), Statuta Fonda (NN 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11, 67/13, 70/14, 155/14 – pročišćeni tekst) i članka 6.  stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 i 25/20), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje:

  • Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima –  registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane  za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

  • Rok za podnošenje prijava: od 23. studenog 2020. godine u 09:00 sati do kraja 2020. godine ( ili istekom raspoloživih sredstava).
Tekst Javnog poziva i Izjave možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/
Back to top button