Novosti

Podnošenje zahtjeva za novi autorizacijski ciklus za koću i plivaricu

Obavještavamo Vas kako su u „Narodnim novinama“ br. 107/2020 od 2. listopada objavljeni:

Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine

Pravilnik o izdavanju Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
 
Oba pravilnika omogućuju svim vlasnicima plovila koja posjeduju predmetna Odobrenja u ovoj godini da, bez obzira na ribolovnu aktivnost ostvarenu u proteklom razdoblju, ostvaruju pravo na izdavanje novog Odobrenja s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5144

Back to top button