Novosti

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u ribarskoj floti za 2019. godinu

U Narodnim novinama broj 79/2020 objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Predmetni propis uključuje odredbe o dostavi društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu. Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika, dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi ribe.
 
Ispunjeni obrazac za ribarsku flotu u 2019. godini potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva, do 1. prosinca 2020. na jednu od sljedećih adresa:
 
a)    elektronička pošta: ekop@mps.hr ili
b)    poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom “EKONOMSKO PRIKUPLJANJE”.
Kontakti za podršku:
ekop@mps.hr, 01/6443-221 i 01/6443-177
 
Obrasce i Upute za dostavu podataka preuzmite u nastavku ili na web stranici Podaci u ribarstvu.
 
Dokumenti:
Obrazac
Upute

 

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5145

Back to top button