Novosti

OBAVIJEST! POTPORA ZA PRIVREMENU OBUSTAVU PLIVARIČARSKOG I KOĆARSKOG RIBOLOVA U SLUČAJU (SAMO)IZOLACIJE ČLANOVA POSADE

Obavještavaju se zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 123/20 objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – (samo)izolacija COVID-19“.

Privremena obustava za koju se može ostvariti potpora na temelju ovih pravilnika je privremena obustava u razdoblju tijekom kojega je za najmanje 30% članova posade ribarskog plovila određena mjera izolacije ili samoizolacije uslijed pandemije virusa COVID-19, i to za plovila  u segmentu plivaričarskog te koćarskog ribolova, na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske. Razdoblje privremene obustave započinje onoga dana kojega je započela izolacija ili samoizolacija onoga člana posade čijom izolacijom ili samoizolacijom broj članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije čini najmanje 30% ukupnog broja članova posade ribarskog plovila, a završava onoga dana kojega je završila izolacija ili samoizolacija onoga člana posade čijim završetkom izolacije ili samoizolacije broj članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije čini manje od 30% ukupnog broja članova posade ribarskog plovila. Privremena obustava može trajati najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Napominjemo kako navedena privremena obustava nije obvezna, ali ako korisnik za čije plovilo nastupi okolnost od najmanje 30% članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije želi sudjelovati u provedbi pravilnika, mora se držati svih uvjeta i obveza, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski odnosno plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Slijedom toga, korisnik koji stekne osnovni preduvjet uvjet za privremenu obustavu (najmanje 30% članova posade u izolaciji/samoizolaciji) te želi sudjelovati u provedbi Pravilnika, dužan je o interesu za sudjelovanje obavijestiti Upravljačko tijelo na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr po dobivanju potvrde o mjeri izolacije ili samoizolacije člana posade čijim se određenjem ispunjava uvjet od najmanje 30 posto članova posade sa određenom mjerom izolacije ili samoizolacije, a najkasnije prvog dana privremene obustave. Ova obavijest treba obavezno sadržavati i informaciju o početku privremene obustave. Do istog roka i na isti način je potrebno poslati i obavijest o poziciji ribarskog plovila, ako plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji.

Napominjemo da upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju/informacije o početku privremene obustave ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već je isti potrebno podnijeti putem pošte, na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranicama, u roku od deset radnih dana od dana početka privremene obustave.

Pravilnik, obrazac Zahtjeva za potporu i Popis dokumentacije uz Zahtjev za potporu mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

·         Plivaričarski ribolov

·        Koćarski ribolov

Važno je napomenuti i da ribarsko plovilo tijekom razdoblje privremene obustave ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr 

Izvor: https://euribarstvo.hr/novosti/obavijest-potpora-za-privremenu-obustavu-plivaricarskog-i-kocarskog-ribolova-u-slucaju-samoizolacije-clanova-posade/

Back to top button