Novosti

Iskaz interesa za korištenje potpore u sklopu Mjere 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG „Lostura“

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura (FLAG Lostura) poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da iskažu svoj interes za prijavu na FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“.

Mjera 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ odnosi se na razvoj ribolovnog turizma na području FLAG-a Losture. Upravo zbog konstantnog povećanja gostiju, osim njihovog interesa za lokalnim proizvodima, postoji veliki potencijal za razvoj ribolovnog turizma, koji je na području nerazvijen. Ulaganjima u ribarska plovila, kroz diversifikaciju unutar gospodarskog ribolova, omogućit će se stvaranje novog turističkog sadržaja i na taj način produljiti turistička sezona te smanjiti sezonalnost. Ulaganja unutar ovog prioriteta povećati će prihod u sektoru ribarstva i doprinijeti promociji tradicionalnih i prirodnih karakteristika područja.

Prihvatljive aktivnosti koje se tiču mjere 2.1. su:

  • Ulaganja u ne-ribolovnu opremu na ribarskim plovilima za potrebe ribolovnog turizma
  • Ulaganja u marketinške aktivnosti (dizajn, lektoriranje, logo, izrada foto i video materijala i sl.)
  • Izrada projektne dokumentacije (opći troškovi)

Prihvatljivi korisnici su:

Fizičke i pravne osobe u rangu mikro i malih poduzeća sukladno definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003.) (vlasnik ribarskog plovila).

Molimo da ukoliko ste zainteresirani da svoje očitovanje za iskaz interesa za Mjeru 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ pošaljete na e-mail: lagur.lostura@gmail.com.

_______________________________________________________________________________

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Lostura obavještava kako će se održati i sastanak s zainteresiranim potencijalnim korisnicima na temu Mogućnosti financiranja projekata putem FLAG natječaja – Mjera 2.1. “Razvoj ribolovnog turizma” temeljem Lokalne razvojne strategije FLAG-a Lostura za razdoblje 2014.-2020. godine.

Sastanak će se održati na adresi Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru, Bukovačka ulica 23 u Konferencijskoj dvorani na 1.katu, 18. prosinca 2020. godine (petak) s početkom u 11:00 sati.

Potrebna je prethodna prijava na e-mail: lagur.lostura@gmail.com najkasnije do 17. prosinca 2020. godine zbog osiguranja mjera uzrokovane korona virusom.

Back to top button