Novosti

Obavijest: regulacija ribolova plivaricom srdelarom

Sukladno važećim odredbama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom podsjećamo da je na snazi sljedeća regulacija ribolova:

  • do 15. veljače u 24:00 na snazi je razdoblje privremene obustave ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
  • u razdoblju od 16. veljače u 12:00 sati do kraja veljače na snazi je ograničenje ukupnog ulova svih vrsta po plovilu koje iznosi 40 tona.
  • počevši od ožujka ograničenje ulova po plovilu po mjesečnim razdobljima svih vrsta iznosi 100 tona.

 Također podsjećamo da su plovila duljine od 12 do 18 m koja su zainteresirana za rad u dijelovima kanalskih područja, dužna do 10. ožujka dostaviti Iskaz interesa.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5160

Back to top button