Novosti

Objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna u 2021. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ br. 37/21 od 9. travnja objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini. Odluka je donesena na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) („Narodne novine“ br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) nakon provedbe postupka prihvaćanja i ustupanja dodijeljene kvote u ribolovu igluna plutajućim parangalom te dostave Iskaza interesa za ribolov panulom i odmetom.

Popis plovila koja ostvaruju pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom sa individualnim kvotama po plovilu te popis plovila za ribolov odmetom i panulom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg možete vidjeti ovdje:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2021_04_37_763.html.
Plovilima iz Odluke Ministarstvo poljoprivrede izdat će obrazac Odobrenja, a ribolov smiju obavljati od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno od 10. travnja 2021. godine.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5170

Back to top button