Novosti

Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2021. godini (Narodne novine broj 36/2021 od 7. travnja 2021. – Oglasni dio) na koju je pristiglo ukupno šest ponuda, od čega tri ponude za paket A  (49 780 kg) i tri ponude za paket B (33 680 kg). Sve pristigle ponude su valjane.

Imenovano Povjerenstvo otvorilo je pristigle ponude 20. travnja 2021. godine, provjerilo potpunost, pravovremenost i udovoljavanje uvjetima te provelo rangiranje sukladno propisanim kriterijima u Natječaju.

Na temelju provedenog postupka, kreirana je rang lista ponuditelja kako slijedi. S ponuditeljem koji je ostvario najveći ukupan broj bodova za paket A i ponuditeljem koji je ostvario najveći ukupan broj bodova za paket B, Ministarstvo će pokrenuti postupak sklapanja Ugovora.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5175

Back to top button