Novosti

Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

Ministarstvo poljoprivrede, uzimajući u obzir poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom COVID-19, objavilo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (Narodne novine br. 57/2021) kojim se propisuje iznimka za oslobađanje plaćanja naknade za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna za 2021. godinu.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_57_1122.html

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5186

Back to top button