Utorak , 27 rujan 2022
Natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune

Natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune

Objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br. 34/22 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini. Rok za podnošenje ponuda je do 30. ožujka 2022. godine.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA VLASNIKA PLOVILA

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5220