Novosti

Objavljen je novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 23/22 od 25. veljače 2022. godine objavljen novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Pravilnik je stupio na snagu 26. veljače 2022 godine čime je prestao važiti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20, 84/20, 141/20, 65/21 i 126/21).

Obavještavamo sve ovlaštenike povlastica za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom izdanih na plovila duljine veće od 12 m, a do 18 m (> 12 m – ≤ 18 m) preko svega, koji su zainteresirani za obavljanje ribolova u dijelovima Kanalskih područja definiranih u članku 7. stavku 2. Pravilnika da je 10. ožujka 2022. godine krajnji rok do kojeg se može podnijeti Iskaz interesa prema obrascu iz Priloga 10. Pravilnika putem elektroničke pošte na adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr.

Oni ovlaštenici povlastica za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koji su već do sada poslali obrazac Iskaza interesa prema Pravilniku koji je vrijedio do 26. veljače 2022., ne trebaju ponovno slati nove obrasce.

Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelje o ishodu prihvaćanja ili odbijanja Iskaza interesa te ukoliko se Iskaz interesa prihvati, ovlaštenik povlastice plovila ostvaruje pravo na obavljanje ribolova od dana primitka obavijesti do 15. studenoga tekuće godine.

Iskazom interesa se ujedno obvezuju da njihov ukupni ulov u kalendarskoj godini neće prijeći 280 tona, a ukoliko plovilo premaši navedeni maksimalni ulov, ribolov unutar Područja posebne regulacije ribolova definiranih u članku 7. stavku 1. Pravilnika zabranjen je do kraja ribolovne sezone te tijekom naredne dvije kalendarske godine.

VAŽNO!
Ribolov u Kanalskim područjima za plovila za koja se podnosi Iskaz interesa dozvoljen je od dana primitka obavijesti da se Iskaz interesa prihvaća!

Pravilnik možete pročitati i ovdje.

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5219

Back to top button