Srijeda , 7 prosinac 2022
OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 1.1. „SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE“

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 1.1. „SKRAĆIVANJE LANACA OPSKRBE“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“ verzija 2.0. , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekta pristiglih na 6. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 1.1. „Skraćivanje lanaca opskrbe“ verzija 2.0. .

Na natječaj je pristigla ukupno 1 projektna prijava, a nakon pozitivnih rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesena je Odluka o odabiru projekta za 1 projekt.

Odobreni projekt može se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Objava rezultata odabira M.1.1.v.2.0.