Novosti

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PROJEKATA ZA MJERU 2.1. „RAZVOJ RIBOLOVNOG TURIZMA“

Sukladno točki 4.5. LAGUR natječaja M.2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ , nakon završetka postupka odabira projekata po LAGUR natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a Lostura, dana 10. lipnja 2022. godine objavljuju se rezultati odabira projekata.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura je na sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine donio Odluku o odabiru projekta pristiglih na 7. LAGUR natječaj za provedbu Mjere 2.1. „Razvoj ribolovnog turizma“ .

Na natječaj je pristigla ukupno 1 projektna prijava, a nakon pozitivnih rezultata u postupcima administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta donesena je Odluka o odabiru projekta za 1 projekt.

Odobreni projekt može se pregledati na niže navedenoj poveznici.

Objava rezultata odabira M.2.1

Back to top button