Novosti

Dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Društveno-gospodarski podaci za 2021. godinu prikupljaju se putem obrasca EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2021. godinu.

Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov, nositelji dozvola za akvakulturu te subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture mole se da ispunjeni EKOP obrazac za 2021. godinu dostave Upravi ribarstva do 30. studenog 2022. godine.

EKOP obrasci za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za 2021. godinu u ribarskoj floti, akvakulturi i preradi s uputama nalaze se u nastavku:

Ribarska flota – ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i mali obalni ribolov:

Akvakultura – nositelji dozvola za akvakulturu:

Prerada ribe – subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture:

Ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti na jednu od sljedećih adresa:
a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili
b) poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: “Ekonomsko prikupljanje”

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5241

Back to top button