Novosti

VAŽNA OBAVIJEST: PRIVREMENA OBUSTAVA – PLIVARIČARSKI RIBOLOV SIJEČANJ/VELJAČA 2023.

Obavještavaju se zainteresirani da će u razdoblju od 17. siječnja 2023. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2023. godine u 24:00 sata biti proglašena privremena obustava okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske

Za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za plivaričarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2021. i 2022. godine, od čega najmanje 51% ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore bit će propisani pravilnikom.

Svi zainteresirani koji planiraju zatražiti potporu, dužni su dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, najkasnije do početka privremene obustave odnosno do 17. siječnja 2023. godine.

Napominjemo da upućivanje gore navedene obavijesti o sudjelovanju u privremenoj obustavi ne podrazumijeva podnošenje Zahtjeva za potporu, već će isti biti potrebno podnijeti na propisani način.

Dodatno napominjemo da se Zahtjevi za potporu neće podnositi u tiskanom obliku putem pošte, već će se podnositi elektroničkim putem. Svi zainteresirani će o načinu podnošenja Zahtjeva za potporu biti pravovremeno obaviješteni, a sve informacije će biti dostupne i na internet stranicama www.euribarstvo.hr.

Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr.

U slučaju da ribarsko plovilo ne posjeduje VMS uređaj ili isti nije u funkciji, korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o poziciji ribarskog plovila tijekom privremene obustave do početka privremene obustave (do 17. siječnja 2023. godine) na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili pisanim putem na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obavijest o poziciji ribarskog plovila je potrebno dostaviti i u slučaju kada za vrijeme trajanja razdoblja privremene obustave dođe do neočekivanog kvara/prestanka rada VMS uređaja.

NAPOMENA: gore navedene obveze odnose se samo na privremenu obustavu u razdoblju od 17. siječnja do 15. veljače 2023. godine te se ne odnose se na redovne lovostaje za koje ne postoji mogućnost financiranja, kao što je redovni lovostaj koji je proglašen u razdoblju od 24. prosinca 2022.godine do 16. siječnja 2023. godine.

IZVOR: https://euribarstvo.hr/novosti/vazna-obavijest-privremena-obustava-plivaricarski-ribolov-sijecanj-veljaca-2023/

Back to top button