Novosti

Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi

U Narodnim novinama broj 61/2023 objavljen je Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi.

Temeljem Članka 22. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi te samo plovila upisana u Registar plovila u akvakulturi ostvaruju pravo korištenja plinskog ulja obojenog plavom bojom sukladno posebnom propisu o trošarinama.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

  • sadržaj zahtjeva za upis u Registar plovila u akvakulturi
  • sadržaj odobrenja za upis u Registar
  • sadržaj Registra

Plovila koja se koriste u akvakulturi te upisuju u Registar su pomorski objekti definirani Pomorskim zakonikom (Narodne novine, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15. i 17/19) te objekti unutarnje plovidbe definirani Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine, br. 144/21).

Plovilo se može upisati u Registar samo ako:

  • se nalazi u vlasništvu, najmu ili leasingu nositelja dozvole za akvakulturu
  • je upisano u Upisnik brodova koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za pomorstvo s važećim tehničkim pregledom, odnosno u Hrvatski Registar brodova s dokazom o tehničkoj prihvatljivosti plovila.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_61_1025.html

Back to top button