Novosti

Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi i preradi ribe za 2022. godinu

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture. Društveno-gospodarski podaci za 2022. godinu prikupljaju se putem obrasca EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2022. godinu.
Mole se nositelji dozvola za akvakulturu te subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture da ispunjeni EKOP obrazac za 2022. godinu dostave Upravi ribarstva najkasnije do 15. rujna 2023. godine.
Obrasci za dostavu podataka za ribarsku flotu te rok za dostavu podataka bit će objavljeni tijekom kolovoza.
EKOP obrasci za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za 2022. godinu u akvakulturi i preradi s uputama nalaze se u nastavku.
Akvakultura – nositelji dozvola za akvakulturu:

Prerada ribe – subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture:

DOSTAVA OBRAZACA:
Preuzete i popunjene EKOP obrasce dostavite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 15. rujna 2023. godine na jedan od sljedećih načina:
a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili
b) poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: “Ekonomsko prikupljanje”
PODRŠKA: Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem brojeva telefona 01/6443-22101/6474-315 i 01/6443-177 ili putem mail adrese ekop@mps.hr

Izvor: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5292

Back to top button